Navigos: Nhân sự cấp càng cao bị giảm lương càng nhiều


Khảo sát của Navigos cho thấy nhân sự cấp càng cao thì càng kém lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2021 và đây cũng là nhóm bị giảm lương nhiều trong năm 2020.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *