Nam giới có thể chuyển 'yếu' thành 'mạnh' nhờ thay đổi lối sống

Nam giới bị rối loạn chức năng đàn ông có thể chuyển ‘yếu’ thành ‘mạnh’  bằng cách thay đổi thói quen sống mà không cần dùng thuốc, theo The Health Site.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *