Mỳ ăn liền khiến trẻ nghèo suy dinh dưỡng


Một nửa trong số 700 triệu trẻ nhỏ chịu cảnh đói ẩn – thiếu chất dinh dưỡng do ăn thực phẩm rẻ tiền, gây no mà ít chất. 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *