Mỗi ngày kiếm hơn 1 tỉ nhờ bán vàng mã phục vụ cõi âm

Mỗi ngày kiếm hơn 1 tỉ nhờ bán vàng mã phục vụ cõi âm
Riêng số lượng giấy đốt ra tro cho cõi âm của công ty này đã đạt hơn 5.000 tấn.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *