Mới có hơn 300 DN Việt vào mạng lưới sản xuất của tập đoàn đa quốc gia


Trong số khoảng 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện của nước ta, mới chỉ có khoảng hơn 300 doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *