Miễn trừ áp dụng tự vệ với gần 22.000 tấn thép nhập khẩu


Bộ Công Thương đã quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu, với tổng khối lượng được miễn trừ trong năm 2021 là 21.948 tấn

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *