Lựa chọn quan hệ tình dục an toàn trong thời đại dịch COVID-19

Lựa chọn quan hệ tình dục an toàn trong thời đại dịch COVID-19Với việc đeo khẩu trang bắt buộc và cách xa ít nhất 2m trở thành tiêu chuẩn trong đại dịch COVID-19. Nhiều người vẫn luôn đặt câu hỏi, làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn?

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *