Lợi nhuận của doanh nghiệp cao su giảm mạnh


Thị trường tiêu thụ sụt giảm do ảnh hưởng của Covid-19, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp cao su sụt giảm trong nửa đầu năm nay.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *