Lộ diện 18 ngân hàng được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, ai dẫn đầu?

Ngân hàng Nhà nước đã tăng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho khoảng 18 ngân hàng thương mại trong đầu tháng 9 vừa qua.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.