Lên đỉnh hay điểm rơi?

Lên đỉnh hay điểm rơi?
Gần đây đọc báo nghe đài thấy người ta nói nhiều đến hiện tượng cực khoái trong sinh hoạt vợ chồng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *