Las Vegas không còn tội lỗi


Giữa đại dịch, hộp đêm thoát y lớn nhất thành phố tội lỗi treo biển “Xin lỗi, chúng tôi mặc quần áo rồi”- chơi chữ cho thông báo “đóng cửa”.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *