Lập đoàn kiểm tra cơ sở dưỡng lão nhận tiền rồi "bỏ rơi" 12 cụ già

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã lập đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra hoạt động của Chi nhánh – Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful sau phản ánh nhận tiền rồi “bỏ rơi” 12 cụ già.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *