Lăng mộ của ông ngoại vua Tự Đức ở miền Tây


Trong lăng Hoàng Gia có mộ phần của ông Phạm Đăng Hưng, là thân sinh Hoàng thái hậu Từ Dũ – mẹ vua Tự Đức.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *