Làm gì khi 40 tuổi và chưa có khoản tiết kiệm nào?

Làm gì khi 40 tuổi và chưa có khoản tiết kiệm nào?
Tuổi 40 là lúc bạn phải lo lắng cho cuộc sống khi về hưu sau này và rất nhiều vấn đề khi không còn có nguồn thu nhập ổn định. Bạn sẽ cần phải suy nghĩ và làm việc nhiều hơn hiện tại nếu 40 tuổi vẫn chưa có gì trong tay.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *