Làm gì để "dọn đường" cho cải cách tiền lương?

Chưa bao giờ chúng ta lại hội tụ nhiều yếu tố “cần” và “đủ” như lúc này để cải cách tiền lương. Năm 2023 liệu có thể trở thành năm quá độ, tiền đề để đẩy nhanh cải cách tiền lương trong năm 2024?

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *