Lâm Đồng xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia huê hụi

Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tham gia các hình thức huê hụi, giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao, ‘tín dụng đen’… 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *