Lạ lùng, vùng đất người dân từ chối dùng đồ hiện đại, sống với công cụ thô sơ

Người dân ở Santa Cruz (Belize) vẫn chủ yếu dùng các công cụ thô sơ, không có điện lưới, không có thiết bị công nghệ thống trị và gần như tách biệt khỏi thế giới hiện đại.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.