Kỳ 2: Tương trợ và dâng hiến

Dường như, những vật thực cùng sinh tồn rồi trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, luôn nên thuốc hơn hàng được chăm bón theo lối công nghiệp.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *