Kiến nghị công khai hồ sơ dự án vay ngân hàng: Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì?

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham mưu Chính phủ quy định chặt chẽ, có biện pháp chế tài, công khai hồ sơ dự án vay ngân hàng của các chủ đầu tư.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.