Katalon tăng trưởng “thần tốc” nhờ loạt giải pháp của AWS


Các giải pháp mà Katalon sử dụng đều chạy trên nền tảng điện toán đám mây của AWS, với nhiều tính năng hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *