Hương vị quê hương: Lưỡi vịt khìa nước dừa

Chú Ba khề khà bưng ra tộ lưỡi vịt khìa nước dừa thơm phức. Ai trong bàn cũng chăm chú nhìn vào tộ lưỡi vịt mà không để ý nét mặt đăm chiêu của chú Ba.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *