Hơn 800.000 người từng đến Đà Nẵng


Từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 800.000 người đã đến Đà Nẵng và trở về các địa phương, hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *