Hành trình 20 năm tại Việt Nam của NashTech


Từ văn phòng đầu tiên năm 2000, đến nay NashTech đã sở hữu đội ngũ nhân lực gần 2.000 người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *