Hai năm thực thi CPTPP: Xuất khẩu bật tăng ở khu vực châu Mỹ


Các nhóm hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu khả quan là nhóm điện thoại, máy móc thiết bị và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ, đồ chơi dụng cụ thể thao, phương tiện vận tải, giày dép, …

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *