Hà Nội xét nghiệm tất cả người về từ vùng dịch


Các quận huyện tại Hà Nội lấy mẫu tất cả trường hợp nghi ngờ, nhất là người từng đi về Đà Nẵng, Hà Nam, Vĩnh Phúc, xét nghiệm giám sát Covid-19.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *