Hà Nội: F0 nào được và không được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Hà Nội: F0 nào được và không được điều trị tại trạm y tế lưu động?
Có 2 đối tượng mắc COVID-19 ở Hà Nội không được điều trị tại trạm y tế lưu động.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *