Giấu người thân đi chống dịch


Trường thông báo tuyển sinh viên tình nguyện hỗ trợ chống dịch, Lơ Mu K’Nhi, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, giấu gia đình đăng ký tham gia.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *