Giật mình với tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV trong đồng tính nam, có thể lên tới 40%

Giật mình với tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV trong đồng tính nam, có thể lên tới 40%
Con đường lây truyền HIV đang thay đổi, trong đó người đồng tính nam nhiễm HIV ngày càng nhiều. Hiện cả nước có hơn 215.000 người nhiễm HIV/AIDS, đa số trong độ tuổi 16 đến dưới 40, và đang gia tăng với tốc độ giật mình.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *