Giảm giá sách giáo khoa từ 5-15%

Các đơn vị đã kê khai điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, mức giảm phổ biến trong khoảng từ 5% -15% tùy từng cuốn sách.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.