Giải pháp "giữ chân" nhân viên y tế tại cơ sở y tế công

Năm 2021-2022, trên cả nước có gần 10.000 nhân viên y tế ở cơ sở y tế công nghỉ việc hoặc chuyển sang cơ sở y tế tư nhân. Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp nhắm “giữ chân” nhân lực y tế khu vực công.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *