Gen Z Hà Nội tìm nơi “trốn nắng“: Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện “sống ảo“

Gen Z Hà Nội tìm nơi “trốn nắng“: Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện “sống ảo“
Không chỉ là địa điểm tránh nóng xịn xò những ngày Hà Nội nắng gắt, căn cứ “trốn nắng“ của Gen Z còn “đa chức năng“ khi vừa là nơi sống ảo, hẹn hò lẫn “tám“ đủ thứ chuyện…

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.