EVNNPT đóng điện hai dự án truyền tải trọng điểm


Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa đấu nối cùng đường dây 500 kV Mỹ Tho – Đức Hoà đã vừa được đóng điện.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *