EU tăng kết nối đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam


Doanh nghiệp từ nhiều nước thành viên EU đã tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để khai thác thị trường Việt Nam.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *