Dư nợ 12 dự án thua lỗ, yếu kém ngành Công thương chạm ngưỡng 21.000 tỷ đồng


Báo cáo về kết quả xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương, Chính phủ cho biết, tính đến 31/12/2019, dư nợ của các dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng lớn, đa số không trả được nợ đúng hạn, với tổng dư nợ xấp xỉ 21.000 tỷ đồng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *