Dự kiến năm 2023, Bộ Y tế có 41 cuộc thanh tra khám chữa bệnh BHYT, đấu thầu thuốc, an toàn thực phẩm

Năm 2023, Bộ Y tế dự kiến sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra khám chữa bệnh BHYT; đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; quản lý, sử dụng vaccine;..

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *