Du khách đến Đà Nẵng an tâm với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30.4 và 1.5 đa số đều yên tâm trước biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền thành phố biển.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *