Dự đoán các dự án bất động sản còn khó khăn đến hết năm 2023?

Chuyên gia nhận định thị trường bất động sản vẫn khó khăn hết năm 2023, thậm chí kéo dài sang nửa đầu năm 2024. Trong đó, nhiều dự án bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó về thanh khoản và nguồn vốn.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *