Dự báo tăng trưởng xuất khẩu nông sản khi EVFTA có hiệu lực


Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành nông sản sẽ tăng đáng kể cho tới năm 2025 nhờ EVFTA, trong đó, gạo tăng thêm 65% vào năm 2025, đường 8%, thịt lợn 4%, lâm sản 3% và thịt gia súc gia cầm 4%,

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *