Đồng Nai: Doanh nghiệp đãi ngộ hậu hĩnh vẫn khó tuyển dụng lao động

Sàn giao dịch việc làm lần thứ 7 năm 2022 có 20 đơn vị tham gia tuyển dụng lao động với nhu cầu trên 4.000 người nhưng số lao động tuyển dụng chưa được con số 200

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *