Động lực chính mang tên kinh tế tư nhân

Động lực chính mang tên kinh tế tư nhânKhi các lực đẩy truyền thống và có yếu tố Nhà nước chậm lại, kinh tế tư nhân đóng vai trò động lực chính để tạo bất ngờ.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *