Đơn vị nào được giao quản lý, vận hành công trình đập dâng 1.500 tỷ ở Quảng Ngãi?

Để đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả sau khi công trình đập dâng sông Trà Khúc hoàn thành và đưa vào sử dụng, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đã chọn được đơn vị để giao vận hành, khai thác công trình này.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *