Đón khách không kịp, vì sao doanh nghiệp du lịch vẫn không vui?

Quá tải tại điểm đến, khách sạn không đủ phục vụ nhu cầu khiến các doanh nghiệp du lịch không có niềm vui trọn vẹn trong mùa du lịch hè.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.