Đơn hàng tăng mạnh, xuất khẩu đồ gỗ đã mang về 6,6 tỷ USD


Đơn hàng chảy mạnh về Việt Nam, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 61,3% so với cùng kỳ năm 2020, mang về 6,6 tỷ USD.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *