Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nỗ lực vượt khó


Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã ghi nhận tăng trưởng dương trong những tháng đầu năm, nhưng 6 tháng cuối năm sẽ là chặng đường nhiều chông gai.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *