Doanh nghiệp FDI xuất khẩu 2,7 tỷ USD sản phẩm xơ sợi


Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 3,7 tỷ USD của ngành xơ sợi trong năm 2020, khối doanh nghiệp FDI đóng góp tới 2,7 tỷ USD, cho thấy, doanh nghiệp FDI đang nắm “phần hồn” của ngành sản xuất này.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *