Doanh nghiệp dệt may được "cởi trói" về thuế nhập khẩu nguyên liệu


“Đơn kêu cứu” của các doanh nghiệp dệt may về vấn đề gia công lại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được lắng nghe và giải quyết, nhờ đó gỡ khó cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *