Doanh nghiệp dành doanh thu bán hàng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

Chủ tịch thương hiệu sâm Nghị Gia cho biết sẽ dành toàn bộ doanh thu từ việc bán 2 sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Ngân huyền đan và Ngũ ngọc đan từ ngày 2/10 đến 31/10 để ủng hộ vào Quỹ phòng, chống Covid-19.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *