Digiworld kinh doanh nhiều nhãn hàng để tăng lãi


Ngoài hợp tác với Apple để phân phối sản phẩm, năm nay Digiworld còn đẩy mạnh các sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm để tăng lợi nhuận.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *