Ðiều trị vô kinh thế nào?

Ðiều trị vô kinh thế nào?
Tôi 37 tuổi, đã có cháu thứ 2 được 3 năm. Gần đây tôi thấy trong người hay mệt mỏi, kinh nguyệt tự nhiên không thấy. Đi khám bác sĩ nói tôi bị vô kinh thứ phát do thay đổi nội tiết. Xin quý báo tư vấn cho tôi điều trị thế nào?

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *