Diễn viên Hoàng Du Ka: Từ khi làm răng ở Miso Dental tôi cười nhiều hơn hẳn

Diễn viên Hoàng Du Ka: Từ khi làm răng ở Miso Dental tôi cười nhiều hơn hẳn
Hoàng Du Ka cho hay diện mạo đối với nghề diễn viên rất quan trọng, vì thế anh cân nhắc rất kỹ khi quyết định làm răng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *